Mediace

Mediace je proces vyjednávání metodou rychlého řešení sporů za asistence třetí neutrální strany – mediátora. Cílem je vytvoření a přijetí jasně formulované, srozumitelné a prakticky uskutečnitelné dohody, která je přijatelná pro všechny zúčastněné.


Kdy je mediace vhodná:


1. Rodinná mediace – řešení sporů vzniklých ve vzájemném soužití členů rodiny (rodičů, dětí, prarodičů)


2. Rozvodová mediace – řešení sporů v rámci rozvodového řízení manželů (svěření dítěte do péče a formy jeho výchovy, kontakt s dítětem, finanční a majetkové uspořádání, úprava samotné výchovy dětí, zajištění jejich zdraví, kontakty se širším příbuzenstvem…)


 

Fotogalerie