Logopovídání a Grafomotorika


LOGOPOVÍDÁNÍ

Nácvik správné výslovnosti dnes trápí každé druhé dítě. V rámci kurzu bude probíhat nejen nácvik výslovnosti, ale i další dovednosti k ní potřebné například rozvoj grafomotoriky, nácvik správného dýchání, rytmizace apod. Pracovat s dětmi bude speciální pedagožka.

Cílem kroužku je hravou a zábavnou formou dětem předškolního věku překonávat jejich jazykové obtíže, rozvíjet komunikační schopnosti a jejich osobnost.

1. Kurz pro děti 4 leteté  (pondělky)

Od kdy? 10 týdnů turnusy, dále mohou děti nastupovat i postupně během roku

V kolik? Od 15:45 - 16:30

Za kolik? Cena: 1500,- Kč

2. Kurz pro děti od 5 - 7 let (čtvrtky)

Od kdy? turnusy pro každé dítě 10 týdnů

V kolik? Od 15:15 - 16:00

Za kolik? Cena: 1500,- Kč

 

GRAFOMOTORIKA

Přesné datum bude doplněno.

Vrámci kurzu bude možnost zdarma využít individuální kounzultace rodičů se speciální pedagožkou, která kurz vede.

Po deset týdnů bude odbornice pracovat s novou skupinkou maximálně 5 dětí. Bude rozvíjet hrubou i jemnou motoriku tak, aby děti předešly potížím při nástupu do školy.

Termíny: ve čtvrtek

1. od termín 15:00 do 15:45

2. termín od 16:00 do 16:45

Za kolik?

1 500,- Kč

 

 

Fotogalerie