Logopovídání (4 (5-7) leté děti)

Typ kurzu:
Věková skupina:
Cena:
1 500 Kč
Termíny:
út,
15:15 - 16:00

Úterní kurz je určen pro děti ve věku 4 roky.

Pro děti 5 - 7 let je kurz ve čtvrtek více zde...

Zábavně pojatá všestranně sestava aktivit kreativního rázu pod speciálně pedagogickém vedením. Pomůžeme dětem hravou a zábavnou formou překonávat jejich jazykové obtíže, rozvíjet komunikační schopnosti a jejich osobnost.

Soustředit se budeme na:

 • rozvoj jemné a hrubé motoriky 
 • grafomotorická cvičení
 • obratnost mluvidel
 • rytmizaci

Dále bude součástí kurzu:

 • nácvik správného dýchání
 • práce s říkadly, písničkami a básničkami
 • použití paměťových a sociálních her

Hry jsou zaměřeny na rozvoj:

 • slovní zásoby
 • vyjadřovací schopností
 • zrakové vnímání
 • sluchové vnímání
 • početní představy
 • uvolńovací cvičení s prvky jógy

  Pomůcky jsou zajištěny, pastelky Progress je potřeba donést vlastní.    

Více zde...

Fotogalerie