Doučování děti s SVP - 1.- 3.tř.ZŠ

Typ kurzu:
Věková skupina:
Cena:
1 500 Kč
Termíny:
po,
13:45 - 14:30

Připravujeme nové termíny, v současnosti pozastaveno.

Kurz na míru, dle potíží dětí, je přednostně určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kurz probíhá 10 týdnů, děti lze přihlašovat průběžně během roku.

Doučování pro 4.- 5. třídu ZŠ

Doučování pro 2. stupeň ZŠ

Smíšená skupina pro děti jako jednotřídka, maximálně 6 dětí.

Práce se speciální pedagožkou dle potřeby dětí:

čeština, matematika, přírodověda, prvouka i vlastivěda dle požadavků jednotlivců.

Rozvoj dle potřeb dětí - čtení, psaní, pozornost.

Fotogalerie