I učení se musí naučit

 

Ne vždycky jde všechno od ruky úplně samo. I malý školák někdy potřebuje pomoci s tím, jak na učení. Nebo si nejste jistí, jestli je vaše skoro šestileté dítě připravené na školu?

Nabízíme řadu služeb pro celou rodinu - nejen pro děti, ale i pro dospělé. A na všechny máme odborníky s patřičnou akreditací - nemusíte tak pátrat po poradně jinde. Najdete ji přímo v Lexiku.

Co jsme pro vás připravili?

•  Jednorázovou konzultaci rodiče se speciálním pedagogem nebo psychologem.

•  Vyšetření školní zralosti předškoláků - pomůžeme při nástupu do školy, poradíme s materiály pro další rozvoj, procvičíme grafomotoriku nebo výslovnost. Na konci jedno až dvouhodinové konzultace vás na vyžádání vybavíme i zprávou.

•  Vyšetření pro žáky základní školy - zjistíme, jestli dítěti hrozí porucha učení nebo chování, a bude-li třeba, zapracujeme s ním na nápravě.

Kriérové poradenství - pomůže při správném výběru školy, pomůže k rozhodnutí jaká škola je vhodná pro dítě, které není vyhraněné.

•  Vyšetříme také středoškoláky nebo dospělé na specifické poruchy učení - a napíšeme k tomu odbornou zprávu.

•  Končíte střední školu? Poradíme a vypracujeme také posudek ke státní maturitě.

•  Nápravné programy - jednou týdně se scházíme na praktických worshopech spolu s dětmi i rodičem (grafomotorika) zaměřených na oblasti: pozornost, jemná a hrubá motorika, socializace dítěte, chování. Určeno pro předškoláky a malé školáky.

•  Rodinná a párová terapie - když vázne komunikace v rodině nebo mezi partnery, je dobré se poradit s psychologem, který se na problémy podívá z jiného úhlu a dokáže dialog vést správným směrem.

Specializujeme také na vyšetření specifických poruch učení - předškolákům, školákům, dospívajícím i dospělým pomůžeme s vadami, jako jsou dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie nebo dyspraxie, ale poradíme si i s logopedickými vadami od předškoláků až po dospělé.

 

Fotogalerie